Image 1 of 1
MPSA_WEC_LM19_LC2_3416.jpg
#88 DEMPSEY PROTON RACING (DEU) PORSCHE 911 RSR LM GTE AM SATOSHI HOSHINO (JPN) GIORGIO RODA (ITA) MATTEO CAIROLI (ITA)