Image 1 of 1
MPSA_WEC_FUJ18_SP1_1348.JPG
#88 DEMPSEY PROTON RACING (DEU) PORSCHE 911 RSR GTE AM SATOSHI HOSHINO (JPN) GIORGIO RODA (ITA) MATTEO CAIROLI (ITA)